We kunnen onze toevoegde waarde niet uitleggen.
Uw situatie
U bent met uw bedrijf of nieuwe product van de kant, maar als men vraagt wat u precies doet kunt u een gepassioneerd verhaal vertellen. Maar uw luisteraar ziet nog niet wat dit voor hem/ haar kan betekenen. We zien deze situatie vaak terug bij innovatieve ondernemingen die vanuit aanbodgedachte producten en diensten ontwikkelen. Hoe ga je daar als directeur of ondernemer mee om? Een beter uitleg van je toegevoegde waarde betekent meer nieuwe klanten en dus omzet.

 

Basiscondities
Om deze verandering succesvol door te maken is het noodzakelijk om klantsegmenten te identificeren en hun behoeften te toetsen.

 

Onze aanpak
We maken eerst een analyse van de sterke punten van uw organisatie en uw producten en diensten. Vervolgens voeren we on- en offline marktonderzoek uit. Met de verkregen inzichten werken we uw propositie opnieuw uit.