Onze bestaande klanten leveren onvoldoende op. Help ons aan nieuwe markten.
Uw situatie
De markten zijn de aflopen jaren stevig beïnvloed door de crisis, nieuwe toetreders, andere businessmodellen en een verschuiving van offline naar online inkopen. De klant is machtiger geworden en beschikt over betere en snellere informatie. Voor startups en ondernemingen met een redelijk groot en diffuus klantenbestand. Directie, ondernemers, startup teams met gebrek aan kennis en tijd om nieuwe markten aan te boren.  Toetreding tot andere markten leidt tot meer omzet, een hoger marktaandeel en vernieuwing in het aanbod van uw producten en diensten.

Basisconditie
Nieuwe markten aanboren vraagt om tijd en capaciteit van uw Marketing & Salesorganisatie.

 

Onze aanpak
We maken een analyse van uw huidige klantenbestand en gebruiken deze inzichten om te bepalen welke segmenten meer focus zouden moeten krijgen. Daarnaast maken we met u een strategie inclusief activiteitenplan om nieuwe markten te betreden.