Blog.


28,dec 2016

Innovatiekapitaal ontsluiten.

Geplaatst door Robert

De wereld om ons heen verandert snel. Toenemende individualisering, 24/7 verbonden zijn met elkaar, snel opvolgende technologische veranderingen en maatschappelijke uitdagingen vragen om een nieuwe manier van denken en werken. Ben jij instaat om je aan te passen aan die nieuwe situatie? Heb jij de instrumenten om uitdagingen te tackelen?

Onderwijs, overheid en bedrijfsleven onderkennen de noodzaak om te vernieuwen. Tijd en kennis ontbreken vaak. Stagiaires en afstudeerders zijn wellicht de oplossing voor de eerste fase. Anderen zien innovatie of anders gezegd “vernieuwen” als ingewikkeld en ver van hun bed.

 

 

Wij hebben de afgelopen jaren honderden studenten uit MBO en HBO onderwijs kennis laten maken met innovatie en ondernemerschap. En wat daarin opvalt is dat elke deelnemer aan onze innovatie-evenementen keer op keer tot het zelfinzicht komt, dat hij veel meer in een korte tijd kan bedenken dan ze van zichzelf wisten. Het bedenken van nieuwe toepassingen is dan ook niet alleen voor Willie Wortels.  Welke ingrediënten heb je zoal nodig om tot resultaten te komen? Een greep uit onze praktijkervaring:

 

  1. Zet mensen uit verschillende disciplines bij elkaar; MBO/ HBO, marketeer, techneut, maakt niet uit als ze maar voldoen aan punt 2;
  2. Laat deze deelnemers uit eigen beweging meedoen. Interesse voor innovatie en ondernemerschap of ondernemendheid is belangrijk. Wij bouwen vaak drempels in zodat alleen de echt gemotiveerden mee willen doen;
  3. Baken het vraagstuk niet te veel af. Zorg ervoor dat er ruimte is voor creativiteit, waar verrassende ideeën uit ontstaan;
  4. Zorg voor een duidelijk proces: ideegeneratie, business modelling en storytelling zijn logische stappen maar kosten tijd.
  5. Betrek van tijd tot tijd externe deskundigen erbij. Vraag om feedback. Check in het proces of je met elkaar op de juiste route zit.
  6. Attitude: innoveren is een onzeker proces. Denk als designer, niet als boekhouder. In een creatieproces met korte feedbackloops wisselen eurekamomenten en teleurstelling elkaar af. Juist teleurstellingen kunnen de voedingsbodem zijn van nog betere oplossingen.
  7. Have fun. Innoveren is ook lol hebben met elkaar.

 

 

Innovatiekapitaal binnen je organisatie ontsluiten is meer dan alleen een eenmalige activiteit. Door regelmatig dergelijke trajecten te organiseren bouw je ervaring en routine op. Uiteindelijk zal je merken dat je er een repeterend geheel van kan maken. Dat is onze ervaring en dragen we dagelijkse graag over aan relaties binnen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Deel