Blog.


18,jan 2017

Commerciele innovatie bij sportverenigingen

Geplaatst door Robert

Commerciële innovatie bij sportverenigingen
Met deze vraag worstel ik als voorzitter van een van de grootste en leukste voetbalverenigingen van Den Bosch voortdurend. Want waar het bedrijfsleven meer wil doen voor de maatschappij en de gemeente bewuster met haar uitgaven omgaat liggen de beperkingen om zelf sponsorinkomsten te generen op de loer.  Past de sponsoraanpak binnen de bestaande regelgeving van de lokale gemeente? Dan heb je te maken met maximale maten voor een sponsoruiting, het niet mogen inzetten van ledverlichting en beperkingen als de sponsoring vanaf de openbare weg te zien is. Maar er zijn natuurlijk altijd kansen. Kunstgras is voor onze vereniging een sterk punt waar allerlei extra mogelijkheden door zijn ontstaan. Bedrijven begonnen ons te bellen met de vraag of ze doordeweeks tegen betaling gebruik mochten maken van het veld. En daarmee ontstond een nieuw idee. Verbindende factoren als bewegen en ontmoeten werden de rode draad bij de introductie van het bedrijfsvoetbal in de maand juni. Normaal liggen alle velden er dan uit vanwege onderhoud van het natuurgras, maar kunstgras biedt daar dus een perfecte gelegenheid voor. Met deze usp zijn we aan de slag gegaan en hebben het product Bedrijfsvoetbal bedacht en professioneel in onze lokale omgeving in de markt gezet. Succesvol met deelname van bedrijven die we anders niet zo snel ontmoeten, extra inkomsten vanwege de deelnemer fee en horeca- en sponsorinkomsten.  En belangrijker. Alle deelnemende bedrijven hebben aangegeven terug te willen komen.

 

Wat maakt deze commerciële innovatie bij deze sportvereniging nu zo succesvol?
– we hebben van tevoren concurrentieonderzoek gedaan. Welke alternatieven zijn er en waaruit bestaat dat aanbod?
– vervolgens is er goed nagedacht over de positionering. Wie willen we zijn met ons toernooi? Wat maakt ons anders? Waarom zou je bij ons mee willen doen?
– we hebben een duidelijke keuze gemaakt tot wie we ons richten en met welke boodschap. De verbinding met het lokale bedrijfsleven hebben we afgebakend tot alles wat binnen een bepaald gebied ligt.
– kleinschalig starten. Eerst leren en succesvol maken, dan pas voor die stip aan de horizon gaan.
– bedenk wel organisatieteam het beste aansluit bij dit type evenement. Wat is de visie van de club en de wil van de vrijwilligers om een verbindende rol te spelen en bij te dragen aan maatschappelijke thema’s als duurzame inzetbaarheid, een gezonde leef en werkstijl en zakelijke en persoonlijke verbindingen te leggen via samen sporten en sport beleven?
– durf een goede prijs te vragen. Dat dwingt je ook tot het bedenken en aanbieden van een goede tegenprestatie. En geeft het signaal naar het deelnemende bedrijf af dat je niet zomaar iets aanbiedt.
– overtref de verwachtingen door het spectaculair te maken: mooie aankleding, sfeercreatie muziek, gratis extra’s bijvoorbeeld sportmassage etc.

 

Het succes smaakt naar meer. De volgende editie zal dezelfde basis ingrediënten hebben met een aanvaardbare groei in het aantal teams. De behoefte is er. Nu nog het juiste aanbod blijven formuleren.

Wilt u ook meer omzet genereren en bent u op zoek naar vernieuwende mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Telefoonnummer 073-69 11 897 of mail naar info@businessenergy.nl

Deel